بازرگانی

بسته بازرگانی سپیدار سیستم

انجام فروش

انجام فروش متناسب با شرایط متفاوت برای گروه‌های مختلف مشتریان

اعتبارسنجی

اعتبارسنجی مشتریان و امکان پیگیری فاکتورهای وصول نشده

سفارش

اطلاع از نقطه سفارش و کالا های نیازمند سفارش

گزارش

گزارش سود و زیان خرید و فروش به تفکیک هر کالا